עם ישראל חי

שקיפות

עמותת החייל ע"ר היא מוסד שלא למטרת רווח, הפועל למען רווחת חיילי צה"ל. הארגון מתנהל בשקיפות מלאה מול צה"ל ומערכת הביטחון, מול התורמים בארץ ובעולם ומול כלל הציבור. באתר זה תוכלו לקרוא אודות פעילות הארגון. למידע נוסף ניתן לפנות אלינו כמפורט בדרכים ליצירת קשר.
הדוחות הכספיים והמאזנים השנתיים של הארגון מבוקרים ע"י פירמת רואי החשבון, גוף גפן סנדמן רואי חשבון ומוגשים לרשם העמותות. בנוסף, הדוחות והמאזנים פתוחים לעיון כל המעוניין במשרדי העמותה.

בקשה לרישום עמותה

תעודה לרישומה של עמותה

תקנון מצוי של עמותה עם שינויים סטנדרטיים

תעודה לשינוי שם של העמותה

תעודת מטרות העמותה

מכתב מהרב הראשי לישראל